SPOTKANIE

spotkanie:
13 Lutego 2018 r.
godz. 16:00

"FOTOGRAFIA NA LUBELSZCZYŹNIE NA TLE FOTOGRAFII EUROPEJSKIEJ
I KRAJOWEJ W LATACH 1939-1918"
Ryszard Bogdziewicz

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografików, Galeria Po 111 Schodach, MDK2 w Lublinie, zapraszają serdecznie na wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Bogdziewiczem i artystami Okręgu Lubelskiego ZPAF.

"FOTOGRAFIA NA LUBELSZCZYŹNIE NA TLE FOTOGRAFII EUROPEJSKIEJ
I KRAJOWEJ W LATACH 1939-1918"
Ryszard Bogdziewicz

Nakład tylko 300 szt . Ogółem stron A4 - 412 w tym tekstu 62 a w części ilustracyjnej ponad 1200 fotografii. Książka zawiera szczególowe kalendarium historii fotografii na Lubelszczyźnie od okresu dagerotypowego po koniec I wojny światowej wraz z biogramami najważniejszych fotografów lubelskich z akcentem na pionierów lubelskiej fotografii o których do tej pory wiedziano bardzo mało. Dane do tej części pochodzą w dużej mierze z badań archiwalnych autora a tylko w niewielkiej części z informacji ówczesnej prasy. Praca nosi tytuł "Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918". W porównaniu zostały omówione skrótowo najlepsze zakłady ówczesnej Europy, Rosji i ziem dzisiejszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem fotografów polskiego pochodzenia działajacych na tych terenach, np. Kena, Ostroroga, Szarkowskiego, Szacińskiego, Strzembosza, Migurskiego, Jurkowskiego czy Fedeckiego. Jest ich oczywiscie znacznie więcej. W części ilustracyjnej, gdzie przeważają ze zrozumiałych względów zdjęcia z atelier. Jest sporo różnych ciekawostek, także i regionalnych.

Ryszard Bogdziewicz pochodzi z Warszawy . W Lublinie mieszka już od roku 1974. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroenergetyki). Od lat 70-tych zainteresowany dawną pocztówką, co zaowocowało wydaniem 20 lat temu albumu "Lublin na dawnej pocztówce". W latach 90-tych zaczął poszukiwać materiału fotograficznego do książki opowiadajacej o historii dawnych polskich schronisk górskich (publikacja wydana znacznie później, w 2012r). Stało się to pretekstem do zainteresowania się szerzej fotografią, a zwłaszcza jej historią w Warszawie i Lublinie. Następnym tematem, który badał to fotografowie polscy poza Polską. Przez lata gromadził dane historyczne i materiał fotograficzny. Sporo czasu spędził w archiwum w Lublinie, aby dotrzeć do nieznanych wczesniej informacji bowiem ówczesna prasa nie pisała o wszystkim a czasem wręcz podawała nie do końca sprawdzone informacje. Widząc ile nieprawdziwych faktów z tej dziedziny krąży w przestrzeni publicznej postanowił przynajmniej częściowo je wyprostować i tak narodziła się praca "Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach
1839-1918".