WYDARZENIE

2018 ROK

Spacer - wspomnienie po lubelskich cmentarzach
w 155. rocznicę Powstania
Lublin, 22 stycznia 2018 r.

Spacer-wspomnienie, cmentarz katolicki przy ul. Lipowej