WYSTAWA

2018 ROK

POWSTANIE STYCZNIOWE - WSPOMNIENIE

Wystawa w 155 rocznicę pójścia chłopców w bój...
Przypomnimy wybrane postaci bohaterów i miejsca ich spoczynku w obecnych granicach Lublina. Ostatniego lubelskiego powstańca, porucznik Lucynę Żukowską z ulicy Niecałej  i jej towarzyszy broni.

Ostatni powstaniec styczniowy, por. Lucyna Żukowska
mieszkanka ul. Niecałej w Lublinie