WYSTAWA

WYSTAWA:
1 - 26 X
2018 r.

Wystawa sztuki z Kowna
rysunek, grafika, ceramika

prof. Jonas Arčikauskas

Urodził się 7 maja 1957 r. W Mariampolu. Studiował na kierunku rzeźby w Kolegium im. Stepasa Žukasa w Kownie w Instytucie Pedagogicznym. W latach 1980 - 1985 studiowal na Wydziale Ceramicznym Akademii Sztuk Pięknych W Wilnie.

Zajmuje się malarstwem, ceramiką i scenografią oraz projektowaniem kostiumow teatralnych. Współpracuje z Teatrem Dramatycznym w Kownie oraz Teatrem Młodzieżowym i Teatrem Opery i Baletu w Wilnie.

Za swoje osiągniecia zostal wielokrotnie odznaczony, w tym Golden Cross Award - najważniejszą nagrodą w kategorii scenografii teatralnych. Swoje prace prezentował na wielu prestiżowych wystawach w kraju i zagranicą.