WYSTAWA

WYSTAWA:
1 - 26 X
2018 r.

Wystawa sztuki z Kowna
rysunek, grafika, ceramika

prof. Edmundas Saladžius

Urodzony w 1950 roku w Kownie. Ukończył studia w Akademii Sztuki w Wilnie w dyscyplinie grafika. Obecnie mieszka i pracuje w Kownie. Profesor zwyczajny na Wydziale Sztuki Akademii Wilenskiej w Kownie. Uprawia grafikę, rysunek, malarstwo. Prace swoje wielokrotnie prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach na Litwie oraz za granicą.