WYSTAWA

WYSTAWA:
1 - 26 X
2018 r.

Wystawa sztuki z Kowna
rysunek, grafika, ceramika

Wydział Sztuki Akademii Wileńskiej w Kownie przestawia prace studentów oraz profesorów, R. Muleviciusa i E. Saladziusa. Pracownia rysunku na Wydziale jest miejscem, gdzie spotykają się takie dyscypliny plastyczne jak: malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa oraz tkanina, wzornictwo, szkło etc. Pracujący tu obecnie wykładowcy praktykują w dziedzinie rysunku. Starają się ksztaltować osobowość tworczą przedstawiającą współczesny, niepowtarzalny pogląd na swiat.

Okres studiów jest ważnym doświadczeniem w życiu twórczym młodego człowieka. Staramy się nawiązywać wzajemny dialog i odgrywać rolę inicjatorów kształtujących poczucie odpowiedzialności oraz wiarę we własną tożsamość artystyczną. Tylko nieskrępowana kreatywność jest podstawowym warunkiem dojrzewania przyszłego artysty - rysownika.

Ciągle trwa wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus i Socrates. Studenci naszego wydziału są wyjątkowo serdecznie przyjmowani w Polsce oraz w innych państwach Europy.

Obecnie przedstawiamy naszym Szanownym kolegom z Lublina dorobek studentów naszego wydziału i liczymy na dalszą współpracę.

z poważaniem
prof. Rimvydas Mulevičius