WYSTAWA

WYSTAWA:
1 - 26 X
2018 r.

Wystawa sztuki z Kowna
rysunek, grafika, ceramika

Finisaż wystawy - 25 października 2018r.