WYDARZENIE

24 V
2018 R.

Nowa lubelska ulica pomiędzy
ulicą Bernardyńską a Krakowskim Przedmieściem

Jan Gilas - zapomniany bohater. Pracował w Ratuszu, w którym pełnił funkcję woźnego, usiłował wynieść niewybuch bomby lotniczej zrzuconej przez niemiecką Luftwaffe podczas najcięższego bombardowania Lublina, 9 września 1939 r. Zmarł nagle w wieku 38 lat, z tym niewybuchem bomby w objęciach, co dokumentuje jedno z zachowanych zdjęć obrazujących zniszczenia Ratusza i centrum Lublina.