WYSTAWA

WERNISAŻ:
25 VI 2018 R.
godz. 18:00

ZAWÓD RZEMIEŚLNIK. JA TUTAJ PRACUJĘ.
Wystawa fotografii Jakuba Szymańskiego

Spacer po wystawie