WYSTAWA

Wernisaż:
2 czerwca
2018 r.
godz. 18:00

WYBÓR
wystawa prac studentów
Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ

WYBÓR

Wystawa, którą pragniemy się podzielić to propozycja wychodząca z twórczości młodego pokolenia artystów - studentów Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielnogórskiego. Prozaiczny tytuł Wybór jest o tyle trafnym, bo podkreśla fakt konieczności (stricte technicznej) ograniczenia się w ilości przedstawień i o tyle szerokim, by zapewnić odbiorcy dość miejsca na podjęcie ryzyka kreacji własnego sądu choćby o kondycji i konieczności kształcenia w obszarze sztuk wizualnych. To o tyle to ważne, że trwa nieustająca dyskusja o kulturze, jej granicach, artystach i konieczności ich funkcjonowania, czy też podporządkowaniu się sztuki jedynie słusznym racjom moralnym, etycznym, patriotycznym, politycznym etc. Wystawa nie ma na celu dać jasnej odpowiedzi za czym i za kim opowiadają się młodzi twórcy. To raczej wypowiedź z cyklu mamy własne zdanie, a jest to zdanie ważne, bo to ono będzie oceniało, kreowało opinie, współtworzyło sztukę i jej odbiorcę. Zapraszamy do artystycznej dyskusji.

Radosław Czarkowski