WYSTAWA

WYSTAWA:
WRZESIEŃ
2018 R.

Pszczelarz-Europejczyk z Zemborzyc

W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa zostały przygotowane wystawy i spotkania o życiu i działalności nestora pszczelarstwa - Stanisława Jasińskiego (1900-1984). W latach 1915-1919 uczęszczał on do gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie, ostatnią klasę przerwała mu wojna z bolszewicką Rosją w 1920 r. i maturę uzyskał w roku 1922. Walczył w 1. Pułku Strzelców Konnych. Stanisław Jasiński całe swoje życie poświęcił pszczelarstwu. Już przed II wojną, stosując metody marketingu i zarządzania pszczelarstwem, o pół wieku wyprzedzał epokę w której działał. To on w 1932 roku założył spółdzielnię branżową, która we wrześniu 1939 liczyła 11 500 członków i obejmowała swoim zasięgiem 3/4 terytorium II RP.

W 1975 r. został zaproszony do wygłoszenia referatu podczas XXV Międzynarodowego Kongresu Apikultury w Grenoble. Kongres przyznał mu wówczas srebrny medal za całokształt osiągnięć w pszczelarstwie.

Organizatorzy:
Galeria Po 111 Schodach
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 | sekretariat@mdk2.lublin.pl | www.mdk2.lublin.pl
Filia 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie | filia20@mbp.lublin.pl | www.mbp.lublin.pl


Link do zewnętrznej strony www o Europejskich
Dniach Dziedzictwa w woj. lubelskim -->