WYDARZENIE

12 VI
2018 R.

40 lat Adama Kulika z wierszami minęło
12 czerwca 2018 r. przy ul. Rektora Henryka Raabego,
ale Świat nie przestaje Go zadziwiać.