WYSTAWA

Wernisaż: wrzesień
2017 r.

70/700

70-lecie Związku Polskich Artystów Fotografików i 700-lecie Lublina to wspaniała okazja do zaprezentowania twórczości artystów fotografików skupionych w istniejącym od 2003 roku Okręgu Lubelskim ZPAF-u. Od drugiej połowy XIX wieku fotografia wpisała się na stałe w kulturalne kalendarium miasta. Obecnie Lublin stał się ważnym ośrodkiem rozwoju fotografii artystycznej. Przygotowana wystawa członków okręgu lubelskiego ZPAF, jest dobitnym przykładem świadomego wykorzystywania tego medium. Przekrój prezentowanych prac to obrazy osobowości twórczych. Świadczą o tym różne style, techniki, formy prezentacji i przekazu czy w końcu treści prezentowanych fotografii.

Tomasz Młynarczyk

Honorowy Patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Zaproszenie na wystawę w formacie PDF -->

Katalog wystawy w formacie PDF -->