WYDARZENIE

15 października
2017 r.

Tadeusz Kościuszko
200. Rocznica Śmierci

Tadeusz Kościuszko
Wspomnienie po 200 latach w Lublinie 15 X 2017 r.