LIPIEC - SIERPIEŃ
2017

LUBLINIANIN
Z HISTORII POLSKIEGO BOKSU
WYSTAWA NA MOŚCIE IM. INŻ. LUTOSŁAWSKIEGO - MOŚCIE KULTURY

Wystawa - Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie