WYSTAWA

Wernisaż:
22 czerwca
2017 r.
godz. 14:00

PRAGNIENIE
RETROSPEKTYWNA WYSTAWA FOTOGRAFII

TADEUSZ J. CHMIELEWSKI

Urodzony w 1950 r. w Lublinie, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ekolog krajobrazu, architekt krajobrazu, projektant obszarów chronionych i planista przestrzenny; autor i współautor ponad 400 publikacji, w tym 11 książek naukowych, autor ok. 40 piosenek poetyckich i kilku cykli wierszy.

W l. 1990 - 1998 Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie. Od 2006 r. pracownik naukowy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie, kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody; od 2008 r. - twórca i opiekun specjalności dydaktycznej Ochrona i kształtowanie krajobrazu na tym Uniwersytecie.

Fotografuje przede wszystkim przyrodę, krajobraz i architekturę najpiękniejszych zakątków Polski. Autor 18 wystaw indywidualnych, w tym jednej w USA, uczestnik blisko 70 konkursowych i klubowych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą.

Inicjator i główny organizator cyklu 10 ogólnopolskich przeglądów (biennale) filmów, fotografii i przezroczy o ochronie środowiska 'BIOSFERA' w l. 1977 - 1997 w Lublinie. Założyciel i komisarz Galerii Fotografii Krajoznawczej 'Cień' w Lublinie w l. 1983 - 1987.

Laureat wielu konkursów fotograficznych, m.in. zdobywca Grand Prix Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Przyrodniczej w Poznaniu (1988), dwukrotnie Medalu Biennale Krajobrazu w Kielcach (1986, 1988), Medalu Fotoklubu RP na międzynarodowym konkursie fotograficznym 'Małe Formaty' w Radomiu (2005) oraz szeregu innych.

Jego zdjęcia znajdują się między innymi w 2 prestiżowych ogólnopolskich almanachach fotograficznych: 'Polska fotografia krajoznawcza' (2000) oraz 'Mistrzowie polskiego pejzażu' (2001). Były też publikowane w kilku albumach oraz licznych wydawnictwach książkowych, folderach i kalendarzach. Szereg jego prac znajduje się też w kolekcjach muzealnych oraz w zbiorach osób prywatnych.

Jest instruktorem fotografii, członkiem Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz współzałożycielem powstałej w 2007 r. Fotograficznej Grupy Twórczej Foto-Quortet.

Indywidualne wystawy fotografii: