WYSTAWA

PAŹDZIERNIK
2017 r.

Piotr Maciuk
Wystawa lubelskich fotografii w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności"