WYSTAWA

Wernisaż:
godz. 13:00
16 kwietnia 2017 R.

Paulina Wi¶niewska
MINIATURY TKACKIE
POD KIERUNKIEM HELENY SAKOWICZ