WYSTAWA

Wernisaż:
godz. 13:00
16 kwietnia 2017 R.

IKONY
WYSTAWA POWARSZTATOWA Z PISANIA IKON
POD KIERUNKIEM O. CYPRIANA MORYCA

WYSTAWA