WYSTAWA

9 września
- 1 października
2017 r.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017
LUBLIN Z CZWARTKU

"Lublin z Czwartku" - na wystawie zostaną pokazane fotografie, mapy, plany i rysunki, które zobrazują zmiany w krajobrazie Lublina widzianym z czwartkowego wzgórza i zmiany funkcji tego obszaru oraz plany dla następców.

Szczególnie z ostatnich 80-90 lat, czyli okresu życia Seniorów Lublina. Wystawie nie będą towarzyszyły spotkania, wernisaże, prezentacje tylko miejsce na czwartkowym wzgórzu i osobiste interakcje z lubelskim krajobrazem. Już ponad siedem wieków kolejni mieszkańcy najstarszego miejsca osadnictwa na terenie Lublina - wzgórza na przedmieściu, a następnie dzielnicy Czwartek (nazwa została wzięta od dnia cotygodniowych targów) , obserwują życie i przemiany w naszym mieście. Widzieli zamek, który był siedzibą przedstawicieli władzy królewskiej, więzieniem, katownią i muzeum. Widzieli powstające i znikającą z panoramy wieże kościołów, oraz wielkie pożary niszczące miasto. Obserwowali też płynącą w kierunku Bystrzycy Czechówkę, która wraz z rozwojem miasta zniknęła w podziemnej rurze. Mogli też obserwować powstającą wokół Wzgórza Zamkowego dzielnicę żydowską i jej rozwój. Szeroka, główna ulica dzielnicy, która spod Bramy Grodzkiej prowadziła aż do podnóża Wzgórza Czwartek i pozostał po niej, jako jedyny materialny ślad, ceglany budyneczek miejskiej studni. Dlatego gdy podziwiamy roztaczającą się spod dzwonnicy kościoła pw. św. Mikołaja piękną panoramę Lublina pewnie nieraz pomyślimy o ludziach żyjących w utworzonym podczas okupacji niemieckiej getcie i ich wymarszu do kolejowej rampy. Powojenna odbudowa i zagospodarowanie rozciągających się od Wzgórza terenów także nie mogły ujść ich uwadze. Inni ludzie, inne funkcje. Obecnie, powstają plany i zapadają decyzje, które po realizacji ogromnie zmienią widok ze Wzgórza. Doświadczenie wskazuje, jak na ten przykład obiekt, który w naszym krajobrazie z Czwartku pojawił się na lewo od zamku, że warto w tych zmianach w krajobrazie bardziej czynnie uczestniczyć.