WYDARZENIE

Obrona:
3 lipca
2017 r.
godz. 12:00

DYPLOM ARTYSTYCZNY - IRYNA LAVRUSHKO

Iryna Lavrushko

Kierunek: grafika
Specjalność: grafika warsztatowa

PAMIĘĆ MIEJSC

Dyplom artystyczny
wykonany w Zakładzie Grafiki Warsztatowej i Eksperymentalnej
pod kierunkiem dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej