WYDARZENIE

Obrona:
3 lipca
2017 r.
godz. 12:00

DYPLOM ARTYSTYCZNY - LICENCJAT

DYPLOMY - LICENCJAT

Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalność: grafika
Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: pierwszego stopnia


1. Dyplomant: Darya Sandrykava
Temat dyplomu artystycznego: 'Postacie z białoruskich bajek'

2. Katarzyna Pakuła
Temat dyplomu artystycznego: 'Granice wspomnień'

3. Ewa Placek
Temat dyplomu artystycznego: 'Uskrzydlone'

Wszystkie prace powstały w technice druku wklęsłego
pod kierunkiem dr Anny Perłowskiej - Weiser.