WYDARZENIE

Rocznica:
1937 - 2017

Centralny Okręg Przemysłowy
1937 - 2017

Wystawa w Trybunale Koronnym, 10 IV 2018 r.