WYDARZENIE

Rocznica:
1937 - 2017

Centralny Okręg Przemysłowy
1937 - 2017

Wystawa w lubelskim Oddziale Okręgowym
Narodowego Banku Polskiego