WYDARZENIE

Rocznica:
1937 - 2017

Centralny Okręg Przemysłowy
1937 - 2017

Wystawa w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej
w Lublinie, 5 II 2018 r.