WYDARZENIE

Rocznica:
1937 - 2017

Centralny Okręg Przemysłowy
1937 - 2017

Lubelskie ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie, 9 III 2018 r.