WYSTAWA

LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2017 r.

BRAT NASZEGO BOGA
wystawa towarzysząca
Międzynarodowemu Sympozjum Naukowemu
na zakończenie roku św. Brata Alberta

Wystawa