WYDARZENIE

Wernisaż:
6 IV 2017 r.
godz. 18:00

Adam Puławski
rysunek i malarstwo

Twórczość malarska Adama Puławskiego ogniskuje się wokół szeroko pojętego portretu, jakkolwiek pojawiają się również tematy inne: architektura w pejzażu, akty i postaci, martwe natury czy scenki ze zwierzętami.

Portrety kobiet i mężczyzn kreowane przez Puławskiego, mają zróżnicowaną stylistykę _ od bardzo uproszczonej, uzyskiwanej za pomocą kilkunastu pociągnięć flamastrem, poprzez te bardziej dopracowane, gdzie walor tworzony jest za pomocą odpowiedniej grubości kreski oraz zastosowanie światłocienia czy też zakładanie niektórych fragmentów pastelem w sposób płaszczyznowy.

To, co wydaje się najistotniejsze, to próba oddania psychologii modela, niekiedy bardzo na serio, innym razem w sposób nieco satyryczny poprzez wyolbrzymione wąsy czy nos , czy charakterystyczną fryzurę.

Zamaszyste pociągnięcia, ekspresyjna, nerwowa kreska, częste stosowanie schematycznego uproszczenia w rysunku włosów i tła, to cechy portretów Puławskiego.(...)

Odrębną grupę prac stanowią akwarele , na których przedstawia martwe natury w zasadzie tylko za pomocą plam barwnych, bez konturów, w wąskiej gamie kolorystycznej. Przedmioty ujęte są w sposób syntetyczny, a główny nacisk położony jest na grę sąsiadujących ze sobą kolorów.

Jeżeli artysta nie poprzestanie na umiejętnościach, które posiada, a będzie nadal rozwijał swój warsztat, należy się spodziewać jeszcze wielu ciekawych, intrygujących stylistycznie portretów, w których najlepiej się realizuje.

Agnieszka Kuśnierz
historyk sztuki