WYSTAWA

Wernisaż:
9 marca
2017 r.
godz. 16:00

MIESIĄC GRAFIKI KRAKOWSKIEJ

Katedra Grafiki Warsztatowej
Wydziału Grafiki ASP w Krakowie

Katedra Grafiki Warsztatowej to najstarsza historycznie część całego Wydziału Grafiki. Przeszłość reprezentowana przez postawy twórcze tzw. krakowskiej szkoły grafiki, obecnie splata się z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Oczywiście, że nowe spojrzenie na zagadnienia artystyczne nie negują postaw wcześniejszych, lecz są odniesieniem i kontynuacją pewnych wartości twórczych minionych pokoleń. Mając w pamięci takich grafików jak: Mieczysław Wejman, Jacek Gaj czy Andrzej Pietsch nowe pokolenie artystów przy użyciu nowych mediów poszerza horyzont wyzwań twórczych. Jest też tak, że tradycja szkoły krakowskiej polegająca na tzw. specyficznej metaforze graficznej może być uważana za element mało twórczy, ale właśnie przywiązanie do tradycyjnego warsztatu graficznego tworzy niepowtarzalną wartość, która w obszarze nowych mediów nigdy nie zaistnieje. Wartość ta dodaje się bardzo dobrze w rzeczywistości na styku różnych obszarów artystycznych, poszukiwaniu nowych narzędzi, technik graficznych, łącząc nowe media artystyczne. Proces otwierania się warsztatu graficznego na nowe możliwości, nie niszcząc i szanując klasyczny warsztat jest interesującym wyzwaniem dla każdego grafika-artysty. Nowe czasy wymuszają otwartość grafiki na nowe tendencje artystyczne, dlatego grafika wzbogaca swój warsztat o nowe możliwości. Coraz częściej namawiamy studentów do łączenia różnych technik graficznych ze sobą, oraz poszukiwania nowych sposobów w obrębie budowania matrycy graficznej. Sam proces budowania, a także stworzenie nowej jakości w obrębie techniki staje się interesującym wyzwaniem dla młodego twórcy.

prof. Piotr Panasiewicz