WYDARZENIE

LISTOPAD
2017 r.

100 lat
Szkoły Podstawowej nr 24
im. Partyzantów Lubelszczyzny

Uroczystość - 100 lat SP nr 24