WYSTAWA

Wernisaż wystawy:
10 stycznia,
godz. 18:30

ZA GÓRĄ
HISTORIA CERKWI W ŁOPIENCE

Towarzystwo Karpackie i Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na wystawę "Za górą - historia cerkwi w Łopience". Wystawa opowiada o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki - zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski, o miejscu szczególnym, które pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie nie tylko przetrwało ale także odżyło. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu. Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych , albo tych które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć. Pierwsza to lata przed wysiedleniem - wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy - zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy - dominują zdjęcia kolorowe. Chociaż na fotografiach dominuje cerkiew p.w. św. Paraskewi to jest to także historia ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę samego siebie . I jak każda historia nie kończy się w danym miejscu ale toczy się dalej, tak samo i ta, będzie miała swój dalszy ciąg w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.
Serdecznie zapraszamy na wystawę.

Autorzy wystawy:
Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska
Skład komputerowy : Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk
Tekst: Zbigniew Kaszuba
Korekta edytorska: Piotr Kieraciński
Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie, archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F. Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski, F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot, M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn,
ze zbiorów: Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak
Dziękujemy wszystkim autorom za udostępnienie posiadanych zdjęć
Wydruk plansz: Studio Fotograficzne Art Foto Robert Bogudziński

Wystawa była eksponowana:
- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, luty-marzec 2016
- Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, czerwiec-sierpień 2016
- parafia Górzanka, wrzesień- grudzień 2016