WYDARZENIE

Listopad - grudzień
2016 r.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
'Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci.
Ty możesz zostać Świętym Mikołajem'

WYSTAWA
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2