WYDARZENIE

GRUDZIEŃ
2016 r.

60 LAT Z BRONOWICAMI
z historii Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich
oraz osiedla ZOR Bronowice

Szkoła w XX wieku