WYSTAWA

100 lat Powstańczej Mogiły

Uroczystości na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie
23 października 2016 r.