WYSTAWA

100 lat Powstańczej Mogiły

Grobowiec wzniesiono w 1916 r. na cmentarzu katolickim przy ul. Lipowej, w miejsce drewnianego krzyża z wieńcem cierniowym, postawionego wcześniej na skrzyżowaniu alejek cmentarza w rocznicę Powstania Styczniowego.

Celem organizatorów tych działań było pochowania szczątków powstańców, pogrzebanych w miejscu straceń, na terenie przykoszarowego carskiego poligonu, wówczas za miastem. Obecnie przy miejscu straceń stoi pomnik i krzyż oraz przebiega ul. Gen. M. Langiewicza, dyktatora powstania. Byłe koszary świętokrzyskie są obecnie siedzibą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Grobowiec został zbudowany z funduszy społecznych zebranych przez ''Komitet przeniesienia szczątków uczestników 1863 r.'', któremu przewodniczył były powstaniec Henryk Wiercieński. Uroczyste przeniesienie szczątków odbyło się 23 października 1916 r. Uczestniczyli w nim lubelscy weterani z 1863 r., rodziny straconych powstańców, delegacje legionistów z Lubartowa i Dęblina, delegacje stowarzyszeń, korporacji i cechów lubelskich oraz mieszkańcy Lublina.

Na mogile znajduje się napis: PROCHY STRACONYCH W ROKU PAŃSKIM 1863 oraz tablice poświęcone rozpoznanym powstańcom i pochowanym później weteranom Powstania Styczniowego.

Spotkanie, wystawa w lubelskim Ratuszu to wstęp do dalszych działań związanych ze 100. leciem powstańczej mogiły.